kayjurr
noun
 1. species of white gum  definition
  • word: kayjurr
  • type: noun
  • definitions:
   • species of white gum
  • translations:
   • treewhite gum tree
  • usages: